Uprzejmie informujemy o poszerzeniu oferty z zakresu diagnostyki obrazowej w projekcji 2D i 3D

Obecnie mamy możliwość wykonania :

  • zdjęcia RVG punktowego 2D – udostępniane jest ono na płycie z równocześnie wgranym programem do odtwarzania. Koszt zdjęcia 30 zł
  • zdjęcie pantomograficzne standardowe i dziecięce 2D Daje ono przeglądowy obraz na całość uzębienie, uwidacznia zatoki szczękowe, podstawę oczodołów, staw skroniowo-żuchwowy, kości żuchwy i podstawę czaszki. Udostępniane jest ono na płycie. Koszt zdjęcia 70 zł
  • tomografii stożkowej CBCT 3D – zdjęcie w zależności od obszaru od obszaru obrazowania umożliwia diagnozowanie w 3 płaszczyznach przestrzennych przy równoczesnej niewielkiej dawce promieniowania. Udostępniane jest ono na płycie. Koszt zdjęcia 150-250 zł
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image.png

Informuje:

Że prowadzę działalność w zakresie rentgenodiagnostyki z aparatami:

do zdjęć wewnątrzustnych -Heliodent Plus

decyzja SEXVIa.9026.48.2014 dnia 04.11.2014 r. wydana przez Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Pantomograficzny z funkcją tomografii CBCT Vatech PaxFlex3D

decyzja Nr NHR.9026.1.25.2022 z dn. 27.05.2022r. wydana przez Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i zgoda Nr NHR.9026.2.33.2022 z dn. 22.09.2022

Na podstawie pomiarów dozymetrycznych stwierdzono, że dziełalność ta w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie powodowała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowiska gdyż nie zostały przekroczone dawki graniczne, które wynoszą:

  • pracownicy :20 mSv/rok
  • ogół ludności: 1 mSv/rok

Nie ma możliwości uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska, ponieważ aparaty rtg nie posiadają takich właściwości.

dr Elwira Stawska