Godziny pracy w ramach NFZ:

Wtorek : 13.00 – 18.00

Środa : 8.00 – 13.00

Czwartek : 13.00 – 18.00

Zgłaszając się na wizytę w ramach NFZ pacjent powinien posiadać przy sobie ważny dokument potwierdzający tożsamości z numerem PESEL.